კონფიდენციალურობის პოლიტიკა რეკრუტინგის პროცესში

 

ვინ აგროვებს მონაცემებს ჩემ შესახებ?

შპს „ტვინო”- საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებარეგისტირებული 2014 წლის 17 თებერვალს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ,' საიდენტიფიკაციო ნომერი: 401993606. ფაქტიური მისამართი ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ. N34 (ნაკვეთი 17, გიორგი გეგეჭკორის ქუჩა №4), თბილისი 0177, საქართველო

რა სახის ინფორმაციას აგროვებს?

  • სახელი
  • გვარი
  • მისამართი
  • საკონტაქრო ნომერი
  • განათლება
  • გამოცდილება
  • პროფესიული სერტიფიკატები
  • პირადი მონაცემები
  • ელექტრონული ფოსტა
  • სხვა დამატებითი ინფორმაცია
ინფორმაცია თქვენი ამჟამინდელი დასაქმების შესახებ გროვდება იმისათვის, რომ შევუსაბამოთ თქვენი ცოდნა / გამოცდილება სასურველ პროფილს

რა ხნის განმავლობაში ინახავთ მონაცემებს?

პერსონალურ მონაცემებს ვინახავთ, სანამ არ დასრულება რეკრუტინგის პროცესი. პერსონალური მონაცემები წაიშლება, როდესაც დაიხურება გამოცხადებული ვაკანსია. პერსონალური მონაცემების დამუშავების თაობაზე თანხმობის შემთხვევაში, შემდგომი გაწვევის მიზნებისათვის, მონაცემები ინახება თანხმობის ამოღებამდე, მაგრამ არა უმეტეს 1 წლის განმავლობაში, თანხმობის დღიდან.

როგორ შემიძლია დაგიკავშირდეთ?

მონაცემების დაცვის და რეკრუტინგის პროცესთან დაკავშირებული კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: [email protected]